Uppdrag

Gimle Utbildning AB har genom åren haft förmånen att arbeta med många olika typer av verksamheter, nedan listas några av de uppdrag som Gimle haft:

Utbildningar för ledningsgrupper


- Organisations-och ledarskapsutveckling. Linåkerskolan, Svalöv.
- Utvecklande samverkan från pilot till verksamhet, -ledningsperspektiv.
- Ledningsgrupp Skol-utbildningsförvaltning.
- Processledarutbildning, olika Skurups kommun

Föreläsningar Ledarskap

- Föreläsnings- och workshop-serie ”En kväll om”: …nya förutsättningar, …grupp och ledare, …arbetsglädje, …motivation, … kommunikation och bemötande.
- Ny kraft i skolan.
- Metoder för ledare.

Större och långvariga projekt-projektledning

Inkludera och mötas, – Kommunövergripande och organisationsövergripande kompetensutvecklingsprojekt med syfte att stärka individers position på arbetsmarknaden, verka för kompetensförsörjning och öka effektiviteten inom och mellan organisationer (Europeiska socialfonden).
Utvecklande Samverkan, – kommunprojekt som främjar samverkan skola-arbetsliv (Region Skåne).
Inkluderande samverkan, – en projektförstudie om kommuninvånarnas och i synnerhet ungas syn på, och förutsättningar till, ett lyckat liv i försörjning och studier (Europeiska socialfonden).

Föreläsningar samverkan skola-arbetsliv & entreprenörskap

Skola ♥ företagen = sant, -skapa goda och hållbara relationer.
Vad behöver unga för att skapa sin egen framtid?
Företagare-entreprenör-innovatör, -vilken roll vill du spela?
Entreprenöriella kompetenser utvecklar man!
Att bygga entreprenöriella kompetenser.
Skolutvecklingsprojekt, enskilda skolor med fokus entreprenöriellt lärande och det entreprenöriella ledarskapet (speglingar/klassrumsobservationer med feedback-samtal).
Hedeskolan, Nosaby skola, Tångvallaskolan, Tångvalla förskola, Stora Hammars skola, Framtidskompassen, Östergårdsskolan, Slimminge byskola, Mackleanskolan

Exempel på övriga uppdrag för kund.

- Effektstudie Entreprenörskap Region Skåne,-intermediär och intervjuare.
- Översättning av OECD-rapport, värdeskapande lärande.
- Författa och arbeta fram policies, strategier, stöddokument, huvudmannaplaner, utvärdering och kartläggning.
- Skapat utbildningsmaterial till bland andra Kommunförbundet i Skåne.
- Projektansökningar: Europeiska Socialfonden, Region Skåne, Arvsfonden, Skolverket, Skolinspektionen.
- På uppdrag skrivit platsannonser och kravprofiler.
- Föreläsningar kring kommunikation och synliggörande.
- Moderatoruppdrag.
- Processledaruppdrag.