Om Annhild

Jag har arbetat med olika former av ledarskapsutveckling, processledning och organisationsutveckling i många år.


Med studier i utbildningsvetenskap (inriktning skolutveckling, profession och ledarskap) ett flertal ledarskapsutbildningar och en bred erfarenhetsbas, är min kompetens rotad i både praktiken och i teorin.


Individ- team- och organisationsutveckling, metoder för delaktighet, pedagogiskt ledarskap, entreprenörskap, samverkan skola-arbetsliv, studie-och yrkesvägledning kopplat till systematiskt kvalitetsarbete är mina specialiteter.


Jag har samarbetat med organisationer, enskilda individer, företag och kommuner.


Min vilja att utveckla och förändra bygger på genuint intresse för individen, och jag är bra på att få människor att upptäcka glädjen i att utmana sig själv och växa! Min utgångspunkt är den salutogena, det vill säga att uppmärksamma det goda och bygga vidare på styrkorna bland medarbetare och verksamhetsledare.


Utveckling medför ofta osäkerhet. Jag är både bra på att navigera i kaos och på att skapa förtroende och lugn. Kommunikationskompetens och verktyg för synliggörande är kunskaper mina kunder får med sig. Jag kan stödja medarbetarna i sitt förändringsarbete i att omsätta verksamhetsidéer till handling.


Hitta mig även på LinkedIn